Zoals een sas of sluis een schip laat overgaan van het ene water naar het andere,
zo sta ik je bij wanneer jij van een oude naar een nieuwe situatie overgaat.