Zoals een sas of sluis een schip laat overgaan van het ene water naar het andere,
zo sta ik je bij wanneer jij van een oude naar een nieuwe situatie overgaat.

Rituelen zijn vanouds aanwezig:

  • jaarlijkse rituelen: verjaardagen, kerstmis, familiebijeenkomsten, …
  • dagelijkse rituelen:gewoontes rond opstaan, slapengaan, …
  • rituelen rond bijzondere levensmomenten: geboortes, dopen, naar de lagere of middelbare school gaan, huwen, pensionering…
  • In je leven zijn er momenten waarop je afscheid moet nemen; bij echtscheiding, ongeneeslijke ziekte, sterven…
    Ik help je om je emoties te dragen en via symbolen en rituelen vorm te geven aan kruispunten in je leven, zodat je steviger in je leven staat. Ik ervaar het als een voorrecht om jou bij te staan in deze bijzondere momenten.

    De Rituelen en afscheidsdiensten vinden plaats op een locatie die jij kiest: in de natuur, in een tuin, bij iemand thuis, in een religieus gebouw… kortom: een plaats die voor jou van betekenis is.