Zoals een sas of sluis een schip laat overgaan van het ene water naar het andere,
zo sta ik je bij wanneer jij van een oude naar een nieuwe situatie overgaat.

Aan teams die willen groeien in bewustwording rondom deze thema’s bied ik workshops, presentaties, vorming en supervisie aan. Ik vertrek steeds vanuit een oriënterend gesprek; waarna er een programma op maat wordt uitgewerkt. Docenten, studenten, hulpverleners geef ik meer handvaten. Ik werk ook samen met therapeuten. Ik bied eveneens de mogelijkheid om met cliënten passende rituelen uit te werken; wat vaak een meerwaarde geeft om moeilijke situaties te verwerken.

Coaching: Afscheid nemen is niet altijd makkelijk; het vraagt tijd, moed en doorzettingsvermogen om het verlies of de verandering een plaats te kunnen geven. In situaties waarin afscheid nemen een rol speelt en waarin jij op een persoonlijke manier vorm en inhoud wil geven, kunnen wij samen jouw weg uitstippelen, zodat je steviger in het leven staat.
Het kan gaan om verhuizing, echtscheiding, co-ouderschap, specifieke problemen waarbij afscheid nemen ook aan bod komt, rouwen…