Zoals een sas of sluis een schip laat overgaan van het ene water naar het andere,
zo sta ik je bij wanneer jij van een oude naar een nieuwe situatie overgaat.


Mijn roots liggen in Turnhout. Ik woon in Minderhout bij Hoogstraten (B), vlak bij de grens met Nederland.

Ik ben gediplomeerd ritueelbegeleider; dit is een post bachelor opleiding.
Ik werk bijna 25 jaar in de sociale sector als bachelor orthopedagoog, waarvan 16 jaar in de bijzondere jeugdzorg. Ik volgde ook een jaar Gestalttherapie-opleiding.

Ik geloof in de kracht van persoonlijk afscheid nemen.
Bewust keuzes maken doe ik door op een persoonlijke manier vorm en inhoud te geven aan veranderingsprocessen.
Dit geeft een diepe betekenis aan wie je bent, hoe je denkt, waar je voor staat. Je creëert zingeving in jouw bestaan. Het werkt dieper in op relaties die je met anderen hebt; nu en later.

Mijn werkervaring leerde me dat afscheid nemen op een waardevolle manier belangrijk is.
In de bijzondere jeugdzorg worden kinderen, jongeren, ouders, grootouders en andere betrokkenen vaak geconfronteerd met dit thema. Het eigenlijke verlies kon ik voor hen niet wegnemen. Ik ondersteunde en bracht verzachting bij de wijze waarop ze hiermee omgingen.
De laatste jaren werk ik met volwassenen met een mentale en motorische beperking.

Ook in mijn eigen leven werd ik geconfronteerd met veranderingsprocessen en afscheid nemen.
Ondanks mijn pijn en verdriet koos ik ervoor om er op een persoonlijke manier mee om te gaan. Dit was belangrijk voor mijn rouwproces. Ik werd me veel meer bewust van leven en dood.
In ons gezin geven mijn man en ik onze twee kinderen bewust mee, dat afscheid nemen belangrijk is.

Door samen met jou op weg te gaan geven we een diepere betekenis aan veranderingsmomenten in je leven.
Als Ritueelbegeleider kan ik mijn kennis, opleiding en werkervaring bundelen voor jou die op mijn professionaliteit een beroep doet.