Zoals een sas of sluis een schip laat overgaan van het ene water naar het andere,
zo sta ik je bij wanneer jij van een oude naar een nieuwe situatie overgaat.

Samen met jou die een dierbare verloren hebt, wil ik zoeken hoe we de dood van je geliefde betekenis kunnen geven.

Met respect voor ieders wensen zoeken we samen naar een mooi geheel.
Door symbolen en rituelen geef je betekenis aan jouw rouwverwerking.

Zelf een actieve rol spelen in het afscheidsproces kan je helpen bij het rouwen.

Door samen met begrafenisondernemers kennis en professionaliteit te bundelen bieden we nabestaanden een meerwaarde; dit zorgt ervoor dat de uitvaart op een meer persoonlijke manier vorm en inhoud krijgt.