Zoals een sas of sluis een schip laat overgaan van het ene water naar het andere,
zo sta ik je bij wanneer jij van een oude naar een nieuwe situatie overgaat.

www.saslevensrituelen.be

Als ritueelbegeleider ben ik er voor je op belangrijke levensmomenten:

  • coaching van volwassenen en kinderen.
  • workshops, presentaties, supervisie en bijscholing geven aan teams.
  • op een persoonlijke manier vorm en inhoud geven aan belangrijke levensmomenten zoals verhuizen, andere school, nieuwe job, co-ouderschap, een nieuwe levenskeuze, …
  • afscheid nemen bij overlijden, door samen met jou op een persoonlijke manier vorm en inhoud te geven voor, tijdens of na de uitvaart.

We maken samen een ritueel waarin jij, op jouw persoonlijke, creatieve wijze naar een nieuwe situatie kunt overgaan.
We werken met teksten, muziek, verf, tekeningen, foto’s, film, zang…

We geloven in de kracht van het ritueel waarin jij een persoonlijke rol speelt.